Our Values

1. Empathy (Flexibility / Being interested)

2. Co-creation (Collaboration / Organizing / Networking)

3. Getting things done (Commitment / Perseverance / Powerful / Ambitious / Focus)

4. Being different (Think and act differently / Go for Inclusion)

5. Idealistic (We believe in a better future / Equal opportunities / Justice / Optimistic)

6. Self propelling (Indepedent / Initiative / Creative / Being different)

Philosophy

Diouma Senegal Foundation aims to contribute to fight poverty in Senegal. Since the youth is the future, the foundation focuses its projects on promoting their development via education and entrepreneurship. As women are the cornerstone of the society, the foundation gives extra attention to women.

Educated young people who can contribute to their society, stimulate economic growth and provide a sustainable living for their children, families and entire community.

Collaboration with the local communities is key to all our projects. In this way, we try to enhance the local economy and to improve the living conditions of Senegalese people. Together with all stakeholders we sow the seeds for sustainable development through education, the first step towards employment.

ANBI information

De stichting is ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) geregistreerd onder RSIN nummer 814655816.
 
Het bestuur en andere medewerkers van de stichting werken allemaal op vrijwillige basis. Dat betekent dat er geen salaris of een ander soort vergoeding wordt uitgekeerd.
 
De doelstelling en beleid van de stichting zoals vastgelegd in de notariële akte:
 
1.   De stichting heeft ten doel:

 a. Bevorderen van de leefomstandigheden van de bevolking van Senegal, waaronder in het bijzonder de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen;

b. Het bewust maken van de Nederlandse samenleving van de ontwikkelingsproblematiek in Senegal en Derde Wereld landen in het algemeen;

c. Het opzetten van humanitaire hulpacties, waaronder mede wordt begrepen het inzamelen van hulpgoederen van diverse aard;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 2.   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van projecten op het gebied van ontwikkeling, educatie en (eigen) voedselvoorziening.

 

Financial Overview 2017

Financial Overview 2017

 

Bank Balance 31-12-2016

 

 €  12.815,76

         
                 

Inkosten

               

Prive donaties

 

 €    1.835,00

         

Lumsum bijdrage Project Chicken Farm

 €    1.224,84

         

Donatie stichting Swap

 

 €    4.820,00

         
       

 €  7.879,84

       
                 

Uitgaven

               

Bank Kosten

   

 €       130,55

         

KvK kosten

   

 €           7,50

         

CBF Keurmerk

 

 €       250,00

 

Website kosten

 

 €       135,95

         

Overboeking Rotary 14-02-2017

 €       715,00

         

Rotary Royan (26-6-2017)

 

 €    1.000,00

         

Bedankbriefjes

 

 €         39,34

         

Vliegtickets (Reis 2018 maart)

 €       550,38

         
       

 €  2.828,72

       
                 
                 

Bank Balance 31-12-2017

 

 €  17.866,88